Opština Brod se graniči sa opštinama  Derventa, Modriča i Vukosavlje (entitet Republike Srpske, Bosna i Hercegovina),  opštinom Odžak (entitet Federacije, Bosna i Hercegovina)  i  Slavonskim Brodom (Republika Hrvatska). 

Susjedni gradovi sa kojim se Brod granici na mapi