Opština Brod - površina 229,3 km2

Broj stanovnika prema poslednjem popisu iz 2013. godine je 17.943 lica.

Službeni naziv Brod

Bosanski Brod  od 2009. godine nozi službeni naziv Brod. Nalazi se na samom sjeveru Republike Srpske (BiH), leži na  desnoj obali rijeke Save koja ga graniči sa Republikom Hrvatskom tj. sa Slavonskim Brodom. 1879. godine izgrađen je most na rijeci Savi koji i dan danas povezuje dva Broda, Bosanski i Slavonski.

Zanimljivosti

Interesantno je istaći da je u Bosanskom Brodu postojala i želježnička pruga i to brzo poslije prve pruge u BiH koja je puštena u promet decembra 1872. godine. Naime u Bosanskom Brodu Austrougari su počeli graditi prugu 1878. godine u želji da uspostave želježničku vezu Sarajeva sa ostalim djelovima Austrougarskog Carstva. Pruga koja povezuje Bosanski i Slavonski Brod završena je 5. jula 1879. godine i to  je bila prva uzana pruga koja je povezivala bosanskohercegovačke pruge sa prugama Austrougarske monarhije. 5. oktobra 1882. godine stigao je i prvi voz iz Austrougarske za Sarajevo.  Vožnja od Bosanskog Broda do Sarajeva trajala je 9 sati. Međutim izgradnjom pruga normalnog koloseka Sarajevo - Ploče 1966. godine došlo je do postepenog ukidanja pruga uskog koloseka tako da je pruga Bosanski Brod- Derventa ukinuta  26.maja 1969. god.

Rafinerija nafte Bosanski Brod

Rafinerija nafte je izgrađena  1892. godine. I to je ono po čemu je Brod i danas poznat. Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu bila je jedna od 7 rafinerija u cijeloj bivšoj SFRJ. U  Jugoslaviji osim u Bosanskom Brodu kao jedinoj rafineriji u BiH, postojale su tri rafinerije u Srbiji  (Beograd, Pančevo i Novi Sad), dvije u Hrvatskoj ( Rijeka i Sisak) i jedna u Sloveniji (Lendava). Rafinerija nafte u Brodu je 2007. godine prodana ruskoj kompaniji "Njeftegazinkor" ( oko 80 % vlasništva) pod čijom upravom posluje danas.

Granični prijelaz  Brod- Slavonski Brod

Danas u Brodu se nalazi međunarodni granični prijelaz  Brod- Slavonski Brod, između Republike Srpske (država Bosna i Hercegovina) i Republike Hrvatske. To je granični prijelaz II kategorije, što znači da mogu prelaziti osobe i teretna roba koja se mora oporezovati ili cariniti.

Razdaljina Broda od pojedinih gradova

Brod - Beograd 217 km (oko 2 sata 16 min vožnje preko E70 i A3)

Brod - Banja Luka  110 km (oko 1 sat i 47 min vožnje preko M16.1)

Brod - Sarajevo  211 km (  oko 3 sata i 4 min vožnje preko M17)

Brod-  Zagreb  192 km  (oko 1 sat 46 min vožnje preko E70)

Brod-  Ljubljana  330 km ( oko 3 sata i 11 min vožnje preko E70)

Brod - Podgorica  436 km ( oko 6 sati i 46 minuta vožnje preko M18)

Brod - Skoplje 648 km ( oko 6 sati i 47 min vožnje preko E70 i A1)