Info centar  121

Policija 122

Vatrogasci 123

Hitna pomoć 124

Auto-moto savez Republike Srpske (Info centar 0-24h h) 1285

Auto-moto savez Republike Srpske  00 387 51 1285

 

 

Carinska ispostava Brod  053/ 612-202

                                        053/620-061

(radno vrijeme zimsko 8-18 h, ljetno 8-20 h, subota 8-15 h)

Granični prijelaz/c.referat  053/612-002

(radno vrijeme 00-24 h)

 

 

Usluge Telekoma

Tačno vrijeme 125

Informacije 1185

Prijava smetnji na linijama telef. pretplatnika 1275

Predaja telegrama putem telefona 1202

Naručivanje buđenja 1401

Provjera buđenja 1402

Otkazivanje buđenja 1403

Dolazni telefonski pozivi u telefonsku govornicu 1406

Kontrolor službe informacija 1409